כתיבת עבודות עם בינה מלאכותית

כתוב את הכותרת כאן

לפניכם פרומפטים, כלים ועצות לשימוש בבינה מלאכותית בשלבי כתיבת עבודת מחקר (סמינריונית/גמר).

חשוב לזכור שעבודה אקדמית המוגשת על ידכם צריכה לשקף את המאמץ, הידע והכישורים שלכם. השימוש בבינה מלאכותית צריך להיות כלי עזר בלבד, ולא כתחליף לחשיבה ועבודה עצמאית. יש להפעיל שיקול דעת אנושי, ולבחון בכל שלב את מהימנות הפלט המופק מהבינה המלאכותית, ולהיוועץ במנחה.

שימו לב לזכויות היוצרים ולהיבטים אתיים – באייקון ה-♥ , והצהירו על מקוריות העבודה בנספח המצורף.

מומלץ לצפות במסך מלא!