כנס בוורשה: ר' קלונימוס שפירא – כיוונים חדשים במחקר