כנס לכבוד השקת הספרים: תלמודם של גאונים ומדרש חכמים