רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2014 תורה שבעל פה שילוח טמאים מה'מחנה' על פי מגילת המקדש, כתבי יוסף בן מתתיהו ו 4Q274 1 I', מגילות, י (תשע"ד), עמ' 16-1
2017 תורה שבעל פה The Ordination of the High Priest and the Consecration Days in the Temple Scroll, Revue de Qumran 29 (2017), pp. 79-104
2018 תורה שבעל פה 'מבריאה לברית: מחקרים במגילות קומראן', קתדרה, 166 (תשע"ח), עמ' 151-147 (מאמר ביקורת)
2011 ורד נעם, מקומראן למהפכה התנאית: היבטים בתפיסת הטומאה', ציון, עו (תשע"א), עמ' 537-532 (ביקורת)