רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

מקרא עוד על המבנה הספרותי של סיפור גן עדן (ב 4 – ג 24), בית מקרא נו (תשע"א), עמ' 5 - 39
2014 מקרא Associative Meanings in the Character Evaluation of Lot’s Daughters, CBQ 76 (2014), 40-57
מקרא The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh's Heart, VT 64 (2014), 588-610