מאמרים

מאמרים

2015 תורה שבעל פה דרשות על יתרו בפסיקתא דרב כהנא ותרומתן האפשרית לחשיפת מגמות החיבור קישור למאמר
2017 תורה שבעל פה מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו? – הוויכוח על צביונה של הקהילה במסורת חז"ל המבארת את סיבת הגלות קישור למאמר
2019 תורה שבעל פה 'מפני שלא היה בו שום דופי' – על פשרה של מגמת הסנגוריה בדרשות חז"ל העוסקות במלכות שאול קישור למאמר
2019 תורה שבעל פה קדושת הנישואין ועידוד הילודה בדרשות חז"ל על מרים הנביאה קישור למאמר
2013 מקרא הישמע קול דממה דקה? – על משבר ההנהגה של אלישע קישור למאמר
2015 מקרא 'לא איש דברים אנכי' – על הנהגת משה ממעמד הסנה ועד למי מריבה קישור למאמר
2014 תורה שבעל פה מאפייני אופוזיציה מימי בית שני, המשנה והתלמוד בדרשות על מחלוקת קרח קישור למאמר
2012 תורה שבעל פה הערצה מול התנגדות פינחס בראי הדורות קישור למאמר
2014 מקרא 'הלרשע לעזר ולשנאי ה' תאהב' - לקחי תוכחת הנביא כבסיס לעיצובה המחודש של מלכות יהושפט בספר דברי הימים קישור למאמר
2013 תורה שבעל פה יואב בן צרויה בספרות חז"ל – בין ארץ ישראל לבבל קישור למאמר
2007 תורה שבעל פה מסרים אקטואליים והשפעות ביוגרפיות בפרשנות חטא נדב ואביהוא בספרות חז"ל" קישור למאמר