רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2022 L'Academie du baron Gunzburg קישור למאמר L'Academie du baron Gunzburg
2024 The Experience of Prophecy in the Mystical Diaries of Rabbi David Kohen קישור למאמר The Experience of Prophecy in the Mystical Diaries of Rabbi David Kohen
2010 חינוך "זהו(ת) החמ"ד – מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי" (עורכים: ל' רוזנברג-פרידמן וי' רקנטי, עורך משנה: י' ביטי), הוצאת יד בן-צבי, ירושלים תשע"א.