מאמרים

מאמרים

2010 חינוך "זהו(ת) החמ"ד – מאה שנים לחינוך הציוני-הדתי" (עורכים: ל' רוזנברג-פרידמן וי' רקנטי, עורך משנה: י' ביטי), הוצאת יד בן-צבי, ירושלים תשע"א.