מאמרים

מאמרים

תורה שבעל פה על אוצר הגאונים החדש — מסכת בבא בתרא קישור למאמר
2005 תורה שבעל פה מבוא לשרידים מפירוש הראב"ד למסכת בבא בתרא קישור למאמר
תורה שבעל פה ממני יצאו כבושים קישור למאמר
תורה שבעל פה הערות ביקורתיות בדברי האדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין קישור למאמר
חינוך שבת חזון וחזון השבת קישור למאמר