מאמרים

מאמרים

2019 מקרא למשמעות סדר השבטים בספר דברי הימים קישור למאמר
2017 היסטוריה של עם ישראל '"דשואן דשואן! ) ُجو َعان ُجو َعان(": הקמת בית היתומים ציון-בלומנטל בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה', קתדרה, 165 ,עמ' 181-204. קישור למאמר
2018 חינוך "Wikishtetl: Commemorating Jewish Communities that Perished in the Holocaust through the Wikipedia Platform", in Holocaust Research and Archives in the Digital Age, eds. Laura Brazzo, Reto Speck, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, n.13 קישור למאמר