רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

1996 ספרות עברית 'אימנתה תעל לנמהרים' - קדושתא קילירית לשבת שובה קישור למאמר 'אימנתה תעל לנמהרים' - קדושתא קילירית לשבת שובה
1996 ספרות עברית 'אימנתה תעל לנמהרים' - קדושתא קילירית לשבת שובה קישור למאמר 'אימנתה תעל לנמהרים' - קדושתא קילירית לשבת שובה
היסטוריה של עם ישראל 'קטעי יוצר חדשים לחג הפסח לר' שלמה סולימן אלסנג'ארי ולפייטנים נוספים', בתוך: א' בזק (עורך), ובחג המצות: קובץ מאמרים על חג הפסח, אלון שבות תשע"ה, עמ' 326-303
2017 ספרות עברית קטעים ממערכות יוצר ליום הכיפורים לר' שלמה סולימן אלסנג'ארי קישור למאמר קטעים ממערכות יוצר ליום הכיפורים לר' שלמה סולימן אלסנג'ארי
2017 ספרות עברית עיון ביוצרותיו של ר' שלמה סולימן לשבתות הפורענות ובדרכי היווצרותו של מחזור יוצרותיו לשבתות השנה קישור למאמר עיון ביוצרותיו של ר' שלמה סולימן לשבתות הפורענות ובדרכי היווצרותו של מחזור יוצרותיו לשבתות השנה