מחקרים במכון

מחקרים בתמיכת רשות המחקר של המכללה / מכון מופ"ת 

תשע"ט

נוכחות והיעדר של סמארטפונים והשפעותיהם על תלמידי בית ספר יסודי – ד"ר חננאל רוזנברג

חקר הזהות הקבוצתית הנרטיבית של נשים ששהו במוסד סגור לנערות בסיכוןד"ר תהלה הרץ 

תשע"ו

למידה מקוונות, והלכותיה על הלימודים והלמידה –  ד"ר משה וינשטוק

תשע"ה

  Playback Theater as Change Agent: Student Teachers Act Out in the English Language Classroom – Dr. Amy Gelbart

הוראת בלשנות במחלקה להכשרת מורים לאנגלית: איך להפוך קורס תאורטי לכלי מקצועי יעיל – ד"ר שלומית קופליוביץ'

תשע"ד

מילות המשנה לרב סעדיה גאון – מבוא ומהדורה ביקורתית – ד"ר עוזיאל פוקס

תשע"ג

פירושי התורה בכתב יד מדרש חכמים – ד"ר יואב ברזילי

תעודות ממערות בר כוכבא – ד"ר דורון שר אבי

תשע"ב

חיי יום יום על פי כתובות מן התקופה הרומית ביזנטית והשוואתן לספרות חז"ל – ד"ר חגי משגב

יחסם של גאוני בבל אל נוסח התלמוד הבבלי – ד"ר עוזיאל פוקס

אמנות העריכה בספר יהושע – מבנה, אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה – ד"ר שוקי רייס

מדרש אגדת בראשית – מבוא ומהדורה ביקורתית –  ד"ר עזרא קהלני

תשע"א

פירוש ר' יוסף בן שלמה אלפואל לשיר השירים  -ד"ר יוסי מרציאנו

אמונה וחינוך לאמונה בהגות הדתית והחסידית אחרי השואה – ד"ר תמיר גרנות

ספר מי השילוח – אקסיסטנציאליזם דתי וחיים בדיאלוג – ד"ר אביעזר כהן

נשים מקראיות בספרות העברית החדשה – דמויותיהן של רחל ולאה כמקרה מבחן – ד"ר רחל עופר

תש"ע

מבוא לשיטת העריכה הספרותית של המשנה- ד"ר אברהם וולפיש

הלכות חג ומועד במסורת ביתא ישראל – ד"ר יוסי זיו