מכון גליציה ובוקובינה

מכון עד הנה – לחקר ולתיעוד יהדות גליציה ובוקובינה 

galiciascholars@gmail.com

בסתיו תשע"ו (2015) הוקם במכללת הרצוג מרכז למחקר ולימוד מורשת יהדות גליציה ובוקובינה. בדגש על המורשת התורנית: למדנית ורוחנית של מורשת זו.
המרכז פועל כמוקד מחקר בתוך המכללה, והוא אחת מפעילויותיה של  העמותה לחקר מורשת גליציה ובוקובינה http://jgaliciabukovina.net/he.

מטרות המרכז

  • קידום המחקר המקצועי בתחום המורשת הרבנית והלמדנית לסוגיה של יהדות גליציה ובוקובינה.
  • לפתוח היכרות לציבור הרחב למורשתה הרחבה והעמוקה של היהדות הגליצאית ותרומתה לתרבות היהודית בדורות האחרונים ולחברה הישראלית והיהודית בת זמננו.
  • לאפשר את עיבוד הפוטנציאל האינטלקטואלי הקיים בחברה החרדית לכדי תרומה לחברה היהודית והישראלית ולשיח המחקרי המתקיים בתחומים הנזכרים.

תנאי קבלה

המחזור הראשון של המרכז מורכב מחבורה של חוקרים בעלי ידע רחב וכשרון מוכח, בני החברה החרדית, שרמת ההיכרות שלהם עם מורשת היצירה הרבנית והתורנית מעמיקה ורחבה.

תכנית המרכז

בשלב ראשון יתמקד המחקר בספרות רבנית ותורנית ובהיסטוריה, במובן הרחב של המקצוע, ובשלב שני יתווסף גם מחקר ביצירה הספרותית והתרבותית הרחבה. פעילות המחקר מלווה בהשתלמויות שונות  שמועברות ע"י מרצים מתחלפים מתחומים אקדמיים שונים – . קבוצת חוקרים זו תגבש את יכולותיה לתרומה אקדמית – בתוך הקהילה החרדית ולשיח המחקרי הכללי- בעזרת הכשרה אקדמית   בתחומים מוגדרים: אוריינות ומערכי ספריות, חשיבה היסטורית וחקר ההיסטוריה, כתיבה אקדמית ופרסום, וכמובן עיסוק שיטתי בהיסטוריה של יהודי גליציה ובוקובינה בין המאות השש-עשרה והעשרים.כל אלו מקדמים את יכולות הניתוח, המחקר המדעי והכתיבה האקדמית של חברי הקבוצה ומפתחים את תהליכי החשיבה ואת תוצרי המחקר.

נושאי מחקר, מעודכנים לשנת תשע"ו:

ספרייתו של הרמ"א ודרכי השימוש בה בפסקיו

מהרש"ל השני – קווים לפעולתו של חכם גליצאי לא ידוע במאה ה 17

הפצת החסידות בגליציה ובוקובינה

ה'ישועות יעקב' – ר' יעקב משולם אורנשטיין – חייו ויצירתו

מאבקים מול תנועת ההשכלה בראי הפסיקה ההלכתית הגליצאית

מהר"ץ חיות: עריכה מחודשת ופרקי מבוא

הלמדנות הגליצאית

פתמות בפסיקת המהרש"ם