ספרי מורים

מנותקים: מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים ללא הסמארטפון שלהם?

חננאל רוזנברג