ספרי מורים

שמות מקומות קדומים בארץ ישראל

יואל אליצור