החוג לאזרחות

ראש/ת החוג: ד"ר דוד מ' פויכטונגר dudif@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתואר ראשון: 4.

תכנית החוג מורכבת משני אשכולות קורסים:

  • קורסי חובה: עוסקים בהכרה שיטתית של תחום מדע המדינה ובמפגש בין הזהות היהודית לזהות האזרחית, תוך התייחסות לתכנית הלימודים העדכנית במקצוע האזרחות הנלמד בחטיבות הביניים ובתיכונים.
  • קורסי בחירה: מאפשרים לכל תלמיד הרחבה במספר תחומים בהם הוא מוצא עניין, הנוגעים לתחום האזרחות והפוליטיקה לדוגמה – תקשורת ועיתונאות, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה.

פעילויות נוספות:

  • סיורים וימי עיון: כל סטודנט נדרש להשתתף בארבע ימי עיון/סיורים במהלך שנות לימודיו בחוג. בסיורים אלו נבקש לברר את הפער שבין הרעיונות הנלמדים בשיעורים לבין מידת יישומם בשדה הפוליטי, החברתי והחינוכי, בין "האזרחות העיונית" ל"אזרחות המעשית".
  • מבחן ידע כללי: הסטודנט נדרש לעמוד במבחן ידע כללי בסוגיות הנוגעות לאזרחות, לממשל ולפוליטיקה הישראלית. מבחן זה, שאינו חלק מדרישות לימוד הקורסים, יתקיים בכל שנה, בסיום כל סמסטר.