החוג לאזרחות

ראש/ת החוג: ד"ר דוד מ' פויכטונגר dudif@herzog.ac.il

פרטים נוספים

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

 

תכנית החוג מורכבת משני אשכולות קורסים:

קורסי חובה: עוסקים בהכרה שיטתית של תחום מדע המדינה ובמפגש בין הזהות היהודית לזהות האזרחית, תוך התייחסות לתכנית הלימודים העדכנית במקצוע האזרחות הנלמד בחטיבות הביניים ובתיכונים.

קורסי בחירה: מאפשרים לכל תלמיד הרחבה במספר תחומים בהם הוא מוצא עניין, הנוגעים לתחום האזרחות והפוליטיקה לדוגמה – תקשורת ועיתונאות, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה.

 

פעילויות נוספות:

סיורים וימי עיון: כל סטודנט נדרש להשתתף בשלושה ימי עיון/סיורים במהלך שנות לימודיו בחוג. בסיורים אלו נבקש לברר את הפער שבין הרעיונות הנלמדים בשיעורים לבין מידת יישומם בשדה הפוליטי, החברתי והחינוכי, בין "האזרחות העיונית" ל"אזרחות המעשית".

מבחן ידע כללי: הסטודנט נדרש לעמוד במבחן ידע כללי בסוגיות הנוגעות לאזרחות, לממשל ולפוליטיקה הישראלית. מבחן זה, שאינו חלק מדרישות לימוד הקורסים, יתקיים בכל שנה, בסיום השנה.