החוג לאזרחות

ראש/ת החוג: ד"ר דוד מ' פויכטונגר dudif@herzog.ac.il

פרטים נוספים

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

 

תכנית החוג מורכבת משני אשכולות קורסים:

קורסי חובה:

עוסקים בהכרה שיטתית של תחום מדע המדינה ובמפגש בין הזהות היהודית לזהות האזרחית, תוך התייחסות לתכנית הלימודים העדכנית במקצוע האזרחות הנלמד בחטיבות הביניים ובתיכונים.

 

קורסי בחירה:

מאפשרים לכל תלמיד הרחבה במספר תחומים בהם הוא מוצא עניין, הנוגעים לתחום האזרחות והפוליטיקה לדוגמה – תקשורת ועיתונאות, ספרות, פילוסופיה והיסטוריה.

 

פעילויות, סיורים וימי עיון:

מלבד, פעילויות חוגיות ייחודיות, אנו מקיימים גם ימי עיון/סיור. כל סטודנט נדרש להשתתף בשלושה ימי עיון/סיור במהלך לימודיו בחוג. בסיורים אלו אנו מבקשים להכיר את החברה הישראלית על מורכבויותיה, לגשר על הפער שבין הרעיונות הנלמדים בשיעורים לבין מידת יישומם בשדה הפוליטי, החברתי והחינוכי, בין "האזרחות העיונית" ל"אזרחות המעשית". עד היום קיימנו סיורים בכנסת, בבית המשפט העליון, היכרנו מקרוב את פעילויות ארגוני המגזר השלישי למיניהם וכל רעיון האקטיביזם החברתי, הצצנו לאתגריה של החברה החרדית.

 

מבחן ידע כללי:

הסטודנט נדרש לעמוד במבחן ידע כללי בסוגיות הנוגעות לאזרחות, לממשל ולפוליטיקה הישראלית. מבחן זה, שאינו חלק מדרישות לימוד הקורסים, יתקיים בכל שנה, במהלך השנה.