החוג לספרות

מעוניינים ללמד ספרות? מכללת הרצוג עם מסלול הוראת ספרות בשילוב תואר ראשון בחינוך או במסגרת הסבה להוראה. תוכניות, מסגרת ועוד – צפו בפרטי החוג.

ראש החוג: ד"ר עדן הכהן edenc@herzog.ac.il

פרטים נוספים

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

הלימודים מחולקים ל-4 חטיבות לימוד:

  1. ספרות עברית חדשה (חטיבה ראשית)
  2. הפיוט ושירת ימי הביניים
  3. ספרות המדרש והאגדה
  4. ספרות כללית

 

    • התלמידים ילמדו שיעורי מבוא כלליים, ויבחרו בשיעורי הרחבה בחטיבות החוג.
    • התלמידים ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 שעות שנתיות לפחות.
    • על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת ספרות במסגרת חובות החוג לחינוך.

 

יש לעמוד בבחינות בקיאות על עשרה ספרים (ארבעה עבריים מקוריים ושישה מתורגמים) מתוך קובץ יצירות מרכזיות ומשמעותיות מן הספרות העברית והספרות הכללית. רשימת הספרים נקבעה בהתחשבות עם תוכנית הלימודים בספרות בבתי הספר התיכוניים. בחינות הבקיאות ייערכו ב-3 שנות הלימודים הראשונות.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר