החוג לספרות

ראש/ת החוג: ד"ר עדן הכהן edenc@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

הלימודים מחולקים ל-4 חטיבות לימוד:

 1. ספרות עברית חדשה (חטיבה ראשית)
 2. הפיוט ושירת ימי הביניים
 3. ספרות המדרש והאגדה
 4. ספרות כללית

 

  • התלמידים ילמדו שיעורי מבוא כלליים, ויבחרו בשיעורי הרחבה בחטיבות החוג.
  • התלמידים ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 שעות שנתיות לפחות.
  • על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת ספרות במסגרת חובות החוג לחינוך.

 

 • יש לעמוד בבחינות בקיאות על עשרה ספרים (ארבעה עבריים מקוריים ו-שישה מתורגמים) מתוך קובץ יצירות מרכזיות ומשמעותיות מן הספרות העברית והספרות הכללית. רשימת הספרים נקבעה בהתחשבות עם תכנית הלימודים בספרות בבתי הספר התיכוניים. בחינות הבקיאות ייערכו ב-3 שנות הלימודים הראשונות.