החוג ללימודי ארץ ישראל

ראש/ת החוג: ד"ר דורון שר־אבי doronsar@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף הלימודים בחוג: 26 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

חטיבות התוכנית:

בתוכנית הלימודים חמש חטיבות המקיימות ביניהן זיקה הדוקה, כדלהלן.

א. חטיבת לימודי היסוד והמבואות הדיסציפלינריים

קורסי המבוא הינם קורסי חובה בתחומי הגיאולוגיה, הגיאומורפולוגיה, החי, הצומח, ההיסטוריה והארכיאולוגיה. חטיבה זו מקנה היכרות עם הדיסציפלינות השונות בלימודי ארץ ישראל כבסיס לחטיבה הבאה.

ב. חטיבת המבואות ההיסטוריים-ארכיאולוגיים

חטיבה זו מחולקת לארבע חטיבות משנה על פי התקופות ההיסטוריות של ארץ ישראל, כאשר כל קורס מבוא ניתן בהיקף שנתי – 2 שעות שנתיות. מבואות אלה מהווים דרישה מקדימה לחלק מקורסי ההתמחות בהמשך.

  1. תקופת המקרא: מן התקופות הקדומות ועד חורבן הבית הראשון
  2. ימי הבית השני, המשנה והתלמוד: התקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית
  3. ימי הביניים: התקופות המוסלמית הקדומה, הצלבנית, האיובית, הממלוכית והעות’מאנית
  4. העת החדשה: משלהי התקופה העות’מאנית ועד העידן המודרני

ג. החטיבה הרגיונלית – גולת הכותרת של המיומנות הרב תחומית בידיעת הארץ

מגוון של קורסים המקיפים את כל אזורי הארץ, ברוח תכניות הלימודים במערכת החינוך המושתתות על יחידות לימוד אזוריות. מיומנותו של המורה ללימודי ארץ ישראל במערכת החינוך, ניכרת בעיקר ביכולתו להקנות לתלמידיו “תפיסת שטח” והיכרות מרחבית טובה עם איזור מסוים על שלל רבדיו. על כן, מוגדרים הקורסים הרגיונליים כ”גולת הכותרת” של המיומנות הרב תחומית בידיעת הארץ. הקורסים הרגיונליים המוצעים בפריסה ארבע שנתית הינם: ירושלים לדורותיה, ארץ יהודה, ארץ הנגב, שומרון ובנימין, ארץ הגליל והעמקים, ארץ הגולן והחרמון, מישור החוף.

ד. קורסי בחירה

מגוון קורסים לבחירה בתחומים שונים ומגוונים.

ה. סיורים לימודיים

הסיורים הינם המשך רצוף לנלמד במסגרת הכיתתית ומהווים בכל קורס חלק ממטלותיו. זוהי זכות, חוויה והזדמנות עבור תלמידי החוג להכיר את ארץ ישראל “דרך הרגליים”, בהנחיית המרצים המומחים כל אחד בתחומו.

ההשתתפות בסיורים (מתוכם ימי חפירה ארכיאולוגית וניווטים) הינה חובה לתלמידי החוג לפי הפירוט המתפרסם באתר המכללה, והיא כרוכה בהגשת דו”ח סיור לפי הפירוט הניתן על ידי המרצה.

 

קורס סמינריוני שנתי – תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 ש”ש לפחות. עבודה סמינריונית תיכתב רק בקורס סמינריוני ורק בזיקה לאחת מן התקופות בהן נלמד המבוא המתאים. עבודה סמינריונית תכתב בשנה ג’ או ד’.

קורס דרכי הוראת המקצוע – על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת לימודי ארץ ישראל.

 

פרטים נוספים:

בקמפוס מגדל עוז מתקיימת מסגרת לימודים המשלבת לימודי גאוגרפיה עם לימודי ארץ ישראל. שילוב זה מאפשר להעמיק בלימודי גאוגרפיה, אדם וסביבה, ובהתאם פותח אפיק הוראה גאוגרפי במערכת החינוך. לפרטים לחצו כאן.

 

מסלולים חוץ-אקדמיים:

לצד החוג ללימודי ארץ ישראל, מתקיימות “תוכניות לווין” שנועדו להרחיב את אופקי ידיעתה של הארץ וכן לאפשר לבוגרי החוג למצוא את מקומם התעסוקתי. מדובר ב:

  • קורס מורי דרך (במתווה החדש של משרד התיירות)
  • תעודת מדריך טיולים – מסלול משולב בתוך לימודי התואר הראשון
  • הכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך- מסלול חוץ אקדמי
  • הכשרת מורים לשל”ח
  • היתרי הדרכה למדריכי טיולים באזורים נוספים (“קמפוסים”)

 

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר