ספרייה קמפוס היכל שלמה - ירושלים , ידע חוצה דורות

ליצירת קשר: 02-5320908 | Libraryhs@herzog.ac.il

אוסף הספרייה מותאם לחזון "היכל שלמה" להוות מרכז מחקר ויצירה של תרבות יהודית וציונות דתית.
הספרייה מאפשרת מרחב למידה מתקדם המושתת על ספרות... קרא עוד >> מחקרית עכשווית, מאגרי מידע מקיפים מתאימים לנושאי המחקר והלימוד בתואר השני.
הספרייה מנוייה על מאגרי מידע שונים בתחומי היהדות , חינוך ותחומים נוספים הנלמדים במכללה. לסגל המכללה והסטודנטים הרשאה לגישה למאגרים המקוונים גם מחוץ למכללה.
הספרייה מסודרת בשיטת המדף הפתוח, וממויינת לפי שיטות המיון העשרוני של דיואי וגרשום שלום.
גישה לחומרים דיגיטליים מקטלוג הספרייה, ובהם עבודות גמר של הסטודנטים, חומרים פדגוגיים שונים וכן לספרים מקוונים עליהם מנוייה הספרייה.
הספרייה פתוחה לקהל הרחב לעיון ויעץ.

 צוות ספריית קמפוס ירושלים