מדרש אגדת בראשית

עזרא קהלני

מדרש אגדת בראשית הוא מדרש לספר בראשית, בעל מבנה ייחודי שאין דומה לו בספרות המדרש שבידינו. הוא כולל עשרים ושמונה יחידות, שכל אחת מהן מורכבת משלושה פרקים: פרק תורה – העוסק בפסוק מספר בראשית; פרק נביאים – העוסק בפסוק מן הנביאים; ופרק כתובים – העוסק בפסוק הראשון של אחד ממזמורי תהילים. חלוקה זו משקפת את קריאת התורה בבית הכנסת בשחרית של שבת, קריאת ההפטרה שלאחריה וקריאת פרקי כתובים במנחה של שבת. מדרש זה שייך לאחד מענפיה של הספרות התנחומאית, והוא נוצר ככל הנראה במאה התשיעית בדרום איטליה. בנוסף לתכנים הרגילים המצויים בספרות המדרש יש בו תכנים המשקפים התמודדויות שונות של היהודים מול חווית הגלות הארוכה והקשה תחת השילטון הביזנטי-נוצרי באותה תקופה.
מהדורה ביקורתית זו מורכבת משני חלקים: החלק הראשון כולל מבוא מקיף על אודות עדי הנוסח של המדרש וענפיהם, מקורותיו, מבנהו המיוחד, האמצעים הספרותיים העשירים שבו, והפולמוס האנטי נוצרי הגלוי והסמוי המשוקע בו. החלק השני כולל את נוסח הפנים של המדרש על מאתים וחמש פסקאותיו עם מנגנון חילופי הנוסח. לכל פסקה הוקדם מבוא נפרד המתייחס למבנה שלה, למקורותיה ולתכניה ולאחריו מובאות הערות המבארות את הפסקה באופן שיטתי.

ביקורות

כנסים