דברי תודה

חובה נעימה היא לנו להודות בפתח דברנו לאנשים ולגופים שסייעו למחקרנו ותרמו להשלמתו.

הקרן הלאומית למדע של האקדמיה הלאומית למדעים (ISF), הכירה בחשיבות העבודה וזיכתה אותנו במענק מחקר (מספרו: 432/2008). מענק זה, שהועבר אלינו באמצעות רשות הפיתוח של אוניברסיטת בר-אילן, הוא שא?פשר את ביצוע העבודה. הוצאת הספר לאור זכתה לתמיכתה של קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, ולתמיכה של מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות. כן נעזרנו בתמיכתה של קרן 'בית שלום', קיוטו יפן.

האיגוד העולמי למדעי היהדות בחן את מחקרנו והסכים להוציאו לאור בשיתוף עם רשות המחקר של מכללת הרצוג באלון שבות. מכללת הרצוג, שבין כתליה נעשו צעדיו הראשונים של המחקר, תמכה במימון המחקר בשנותיו הראשונות. ד"ר עזרא קהלני, רקטור המכללה, ליווה אותו מתחילתו ועד להשלמתו. ד"ר מרדכי סבתו הוא שעורר את הדיון בנושא תוספות רמב"ן, ומאמרו בנושא זה תרם לו תרומה חשובה. רשות המחקר של המכללה, בראשותו של ד"ר עמוס גאולה, סייעה לנו למצוא את הדרך הטובה להוצאת הפרויקט לאור. ד"ר גאולה קרא בדקדקנות את המחקר והעיר לנו עשרות הערות מחכימות וכן פעל במרץ ובתבונה להוצאתו לאור. ד"ר אברהם שמאע התקין את הספר לדפוס, גב' חוה זלצמן עיצבה אותו בטוב טעם, וגב' מעין פרקש עיצבה את העטיפה והכריכה בחן.

פרופ' אברהם גרוסמן, פרופ' שמחה עמנואל ופרופ' יום-טוב עסיס היו חברי הוועדה האקדמית שליוותה את המחקר כבר משלביו הראשונים. הם סייעו לנו בעצה והדרכה ועודדו אותנו להשלימו. לדאבון לבנו, עם חתימת שורות אלה נפטר פרופ' יום-טוב עסיס ז"ל ולא זכה לספר המוגמר. הרב ד"ר עודד ישראלי בדק את כל קטעי התוספת שיש להם זיקה לדרך הסוד, והערותיו שולבו בדיון בציון שמו. לכולם נתונה תודתנו העמוקה.

תודה מיוחדת לעוזרי המחקר שסייעו לנו: עיינו שוב ושוב בתצלומיהם של כתבי-היד, בדקו את הימצאותם של קטעי התוספת בכל אחד מכתבי-היד, רשמו במדויק את נוסחם של כתבי-היד בקבוצת הביקורת, וסייעו בעריכתם של מנגנון שינויי הנוסח ושל המפתחות. בעבודתם היו לנו לעיניים, ולא היינו יכולים להשלים את העבודה בלא עזרתם. פעמים רבות העירו את עינינו והפנו את תשומת לבנו לתופעות מיוחדות בכתבי-היד. ואלה שמותיהם (על סדר הא"ב): אמתי איתן, אלקנה ארליך, דורון בירנבוים, מרב בנימין, אריה ברטוב, נעמה גולן, דוד ונדרמן, מתיא טסלר, בועז מיטלמן, אורי עופר, נתנאל עופר, נריה קליין, אריאל שוה, אלעזר שטרן.

תודה לכל הספריות שברשותן כתבי-היד של הפירוש, שהרשו לנו לעיין בתצלומיהם, להתקין העתקים של כמה מהם ולפרסם את התצלומים המופיעים בספר. עובדי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים בבית הספרים הלאומי נענו לבקשותינו בחפץ לב ובמאור פנים.

זכות רבנו הגדול תעמוד לנו ולכל העושים במלאכה והמסייעים.

 

תמוז תשע"ג                                                                       יוסף עופר ויהונתן יעקבס