ועדת אתיקה

מורים המעורבים בעריכת מחקרים במוסדות של מערכת החינוך מחויבים בקבלת אישור עבור עריכת המחקר.

להלן תקנון המדען הראשי במשרד החינוך משנת 2015.

תקנון זה עודכן לאחרונה, באופן לפיו יש תחילה להגיש בקשה מקוונת לפי ההוראות שבקישורית הבאה.

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/instructions/Pages/instructions.aspx

במידה שהמערכת תודיע שהמחקר המבוקש אינו מצריך אישור של לשכת המדען הראשי יינתן טופס 'פטור מחובת היתר', והחוקרים יופנו למסלול ישיר, לפיו יש לקבל את אישור ההורים, אישור בית הספר וייתכן שגם אישור המוסד מטעמו נערך המחקר (המכללה).

במידה שהמערכת המקוונת כן תחייב אישור של המדען הראשי, יש לפעול על פי ההנחיות שבאתר המדען הראשי, בקישורית זו:

http://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/regulation/exempt/Pages/exempt.aspx

 

לנוחותכם מצורף כאן מכתב בעניין חובת קבלת אישור הורים וגם מקרים אופייניים בהם לא יינתן פטור מקבלת היתר מהמדען הראשי:

 

אפיונים של מחקר המחייב היתר של לשכת המדען הראשי

נושאי מחקר – בדיקה בעיקר, או בין היתר, של אחד או יותר מהנושאים הבאים:

 1. התנהגויות לא חוקיות, ובכלל זה אלימות, בריונות או הצקות (בין אם הנבדק הוא תוקפן, עד לפעולה או קורבן)
 2. התנהגויות סיכון (סיכון עצמי או סיכון לזולת), גם אם אינן מהוות עבירה על החוק.
 3. התנהגות אובדנית ו/או אובדן חיים
 4. זהות מגדרית ו/או מיניות (התנהגות/פעילות מינית, חשיפה לתכנים מיניים וכו')
 5. טראומה (פגיעה בנפש או בגוף, כתוצאה מאירוע)
 6. הפרעה נפשית
 7. עמדות סטריאוטיפיות (אמונות לגבי מאפיינים של קבוצה)
 8. אמונה דתית או אורח חיים דתי
 9. מחקר בגן ילדיםשיטת המחקר – ביצוע של אחת או יותר מפעולות אלה או שלמערך שלה ו/או לכליה נגיעה לו/לה/להם:
 10. איסוף מידע באמצעות צילומי וידאו או הקלטות שמע
 11. טפלול (הטעייה) של הנבדקים
 12. בדיקה פרטנית של תלמידים, שתוצאותיה מיועדות למסירה למוסד החינוך ו/או להורים
 13. הפעלת אביזר שאינו חלק מהציוד השגרתי/מפעולה שגרתית במסגרת מוסד החינוך
 14. בדיקה סוציומטרית (הערכת עמיתים) בקרב תלמידים
 15. בדיקת בעיה רפואית או סוגיה רפואית, באמצעות בדיקות גופניות (חודרניות או לא חודרניות) או באמצעות איסוף מידע או מסמכים רפואיים (מתלמיד, מההורים, מהצוות החינוכי או ממאגרי מידע של ביה"ס)זהות/תפקיד מבצע המחקר ויחסיו עם הנבדקים:
 16. מחקר בביצוע של בעל תפקיד במטה/במחוז של משרד החינוך, שלא לצורך מילוי תפקידו
 17. מחקר בשיתוף נבדקים או על אודות נבדקים, הכפופים לאחראי/לעורך הפעולה, או התלויים בו/בהם בדרך אחרת ושאינה נערכת במסגרת מילוי תפקידו/ם – כולל מחקרים מהסוג שלעיל המיועדים לביצוע על ידי מורה עורך המחקר בנוגע לתלמידיו או בנוגע להוריהם, או על ידי מנהל מוסד חינוך בנוגע לצוות המוסד, לתלמידים הלומדים במוסד או להוריהם
 18. הערכה של בעל תפקיד במוסד חינוך על ידי עמיתיו, כפיפיו, הממונה, הורים או תלמידים