רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2017 מדעי הטבע Imaging and tuning polarity at SrTiO3 domain walls קישור למאמר Imaging and tuning polarity at SrTiO3 domain walls
2016 מדעי הטבע The response of an individual vortex to localmechanical contact קישור למאמר The response of an individual vortex to localmechanical contact
2016 מדעי הטבע Vortex configuration in the presence of local magnetic field and locally applied stress קישור למאמר Vortex configuration in the presence of local magnetic field and locally applied stress
2015 מדעי הטבע Optical study of tetragonal domains in LaAlO3/SrTiO3 קישור למאמר Optical study of tetragonal domains in LaAlO3/SrTiO3
2013 מדעי הטבע Low-temperature anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in SrRuO3 קישור למאמר Low-temperature anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in SrRuO3
2009 מדעי הטבע Field induced resistivity anisotropy in SrRuO3 films קישור למאמר Field induced resistivity anisotropy in SrRuO3 films
2012 מדעי הטבע Current-induced magnetization reversal in SrRuO3 קישור למאמר Current-induced magnetization reversal in SrRuO3
2016 מדעי הטבע Anisotropic Transport at the LaAlO3/SrTiO3 Interface Explained by Microscopic Imaging of Channel-Flow over SrTiO3 Domains קישור למאמר Anisotropic Transport at the LaAlO3/SrTiO3 Interface Explained by Microscopic Imaging of Channel-Flow over SrTiO3 Domains
2010 מדעי הטבע The effects of geometry on magnetic response of elliptical PHE sensors קישור למאמר The effects of geometry on magnetic response of elliptical PHE sensors
2013 מדעי הטבע Thermally assisted current-induced magnetization reversal in SrRuO3 קישור למאמר Thermally assisted current-induced magnetization reversal in SrRuO3