מאמרים

מאמרים

2020 מחשבת ישראל The Sanctification of Yiddish Among Hasidim קישור למאמר
2019 מחשבת ישראל Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira קישור למאמר
2019 מחשבת ישראל Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira קישור למאמר
2019 היסטוריה של עם ישראל "'מן המרחב קראתי': החסידות בעין המפות", ביקורת ספר מרצין: וודז'ינסקי, האטלס ההיסטורי של החסידות, ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל פד, 4 (תשע"ט), עמ' 435-427 קישור למאמר
2015 מחשבת ישראל היבטים בהגותו של הרב ישכר שלמה טייכטל ועיונים במסמכים חדשים קישור למאמר
2016 היסטוריה של עם ישראל אש קודש: עיון מחודש בעקבות בחינה פילולוגית של כתב היד קישור למאמר
2019 מחשבת ישראל Kratsn in der linker peye: yidish, yidishkayt, un dos pintele yid: A special issue of In geveb on Religious Thought in Yiddish קישור למאמר
2016 מחשבת ישראל Historicism and/or Phenomenology in The Study of Jewish Mysticism: Imagery Techniques in the Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira as a Case Study,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 1 (2016), pp. 67-82 קישור למאמר
2016 היסטוריה של עם ישראל The Encounter in Vienna: Modern Psychotherapy, Guided Imagery, and Hasidism Post-World War I,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 3 (2016), pp. 277-302 קישור למאמר
2017 היסטוריה של עם ישראל מחקר-החסידות ביידיש: מבחר ביבליוגרפי מוער, קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 37 (2017), עמ' 250-215. קישור למאמר
2017 מחשבת ישראל Second Thoughts: Unknown Yiddish Texts and New Perspectives on the Study of Hasidism,” Zutot: Perspectives on Jewish Culture 14 קישור למאמר
2016 מחשבת ישראל "הדרשה החסידית: בין יידיש לעברית", קישור למאמר
2018 מחשבת ישראל “Territories and Textures: The Hasidic Sermon as the Crossroads of Language and Culture”, Jewish Social Studies 24, 1 (2018), pp. 127-160 קישור למאמר
2019 היסטוריה של עם ישראל חב"ד בסבך הפוליטיקה הצארית: ביקורת ספר, איליה לוריא, מלחמות ליובאוויץ': חסידות חב"ד ברוסיה הצארית, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"ח קישור למאמר