רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2020 הגות פילוסופית יהודית בעת החדשה Pisarstwo w cieniu smierci: rekopis rabina Szapiry "Kazania z lat szalu" w perspektywie psychologicznej i fenomenologicznej קישור למאמר Pisarstwo w cieniu smierci: rekopis rabina Szapiry "Kazania z lat szalu" w perspektywie psychologicznej i fenomenologicznej
2021 הגות פילוסופית יהודית בעת החדשה 22. “Creative Writing in the Shadow of Death: Psychological Aspects in R. Shapira’s Manuscript ‘Sermons from the Years of Rage’,” קישור למאמר 22. “Creative Writing in the Shadow of Death: Psychological Aspects in R. Shapira’s Manuscript ‘Sermons from the Years of Rage’,”
2021 מחשבת ישראל “Sarah Our Rebbe: R. Shapira’s Feminine Spiritual Leadership in The Warsaw Ghetto” קישור למאמר “Sarah Our Rebbe: R. Shapira’s Feminine Spiritual Leadership in The Warsaw Ghetto”
2021 מחשבת ישראל “Tsimtsum in Life of Pi”, the Journal for Cultural and Religious Theory קישור למאמר “Tsimtsum in Life of Pi”, the Journal for Cultural and Religious Theory
2021 מידענות “Rabbi Kalonymus Shapira: Annotated Bibliography" Oxford Bibliographies קישור למאמר “Rabbi Kalonymus Shapira: Annotated Bibliography" Oxford Bibliographies
2020 מחשבת ישראל Hasidic Performance as a Reconstruction of Biblical Life קישור למאמר Hasidic Performance as a Reconstruction of Biblical Life
2020 מחשבת ישראל The Sanctification of Yiddish Among Hasidim קישור למאמר The Sanctification of Yiddish Among Hasidim
2019 מחשבת ישראל Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira קישור למאמר Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira
2019 מחשבת ישראל Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira קישור למאמר Prophecy and Imagination in the Teachings of R. Zadok ha-Kohen of Lublin, R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, and R. Kalonymous Kalman Shapira
2019 היסטוריה של עם ישראל "'מן המרחב קראתי': החסידות בעין המפות", ביקורת ספר מרצין: וודז'ינסקי, האטלס ההיסטורי של החסידות, ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל פד, 4 (תשע"ט), עמ' 435-427 קישור למאמר "'מן המרחב קראתי': החסידות בעין המפות", ביקורת ספר מרצין: וודז'ינסקי, האטלס ההיסטורי של החסידות, ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל פד, 4 (תשע"ט), עמ' 435-427
2015 מחשבת ישראל היבטים בהגותו של הרב ישכר שלמה טייכטל ועיונים במסמכים חדשים קישור למאמר היבטים בהגותו של הרב ישכר שלמה טייכטל ועיונים במסמכים חדשים
2016 היסטוריה של עם ישראל אש קודש: עיון מחודש בעקבות בחינה פילולוגית של כתב היד קישור למאמר אש קודש: עיון מחודש בעקבות בחינה פילולוגית של כתב היד
2019 מחשבת ישראל Kratsn in der linker peye: yidish, yidishkayt, un dos pintele yid: A special issue of In geveb on Religious Thought in Yiddish קישור למאמר Kratsn in der linker peye: yidish, yidishkayt, un dos pintele yid: A special issue of In geveb on Religious Thought in Yiddish
2016 מחשבת ישראל Historicism and/or Phenomenology in The Study of Jewish Mysticism: Imagery Techniques in the Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira as a Case Study,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 1 (2016), pp. 67-82 קישור למאמר Historicism and/or Phenomenology in The Study of Jewish Mysticism: Imagery Techniques in the Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira as a Case Study,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 1 (2016), pp. 67-82
2016 היסטוריה של עם ישראל The Encounter in Vienna: Modern Psychotherapy, Guided Imagery, and Hasidism Post-World War I,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 3 (2016), pp. 277-302 קישור למאמר The Encounter in Vienna: Modern Psychotherapy, Guided Imagery, and Hasidism Post-World War I,” Modern Judaism: A Journal of Jewish Ideas and Experience 36, 3 (2016), pp. 277-302
2017 היסטוריה של עם ישראל מחקר-החסידות ביידיש: מבחר ביבליוגרפי מוער, קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 37 (2017), עמ' 250-215. קישור למאמר מחקר-החסידות ביידיש: מבחר ביבליוגרפי מוער, קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית 37 (2017), עמ' 250-215.
2017 מחשבת ישראל Second Thoughts: Unknown Yiddish Texts and New Perspectives on the Study of Hasidism,” Zutot: Perspectives on Jewish Culture 14 קישור למאמר Second Thoughts: Unknown Yiddish Texts and New Perspectives on the Study of Hasidism,” Zutot: Perspectives on Jewish Culture 14
2016 מחשבת ישראל "הדרשה החסידית: בין יידיש לעברית", קישור למאמר "הדרשה החסידית: בין יידיש לעברית",
2018 מחשבת ישראל “Territories and Textures: The Hasidic Sermon as the Crossroads of Language and Culture”, Jewish Social Studies 24, 1 (2018), pp. 127-160 קישור למאמר “Territories and Textures: The Hasidic Sermon as the Crossroads of Language and Culture”, Jewish Social Studies 24, 1 (2018), pp. 127-160
2019 היסטוריה של עם ישראל חב"ד בסבך הפוליטיקה הצארית: ביקורת ספר, איליה לוריא, מלחמות ליובאוויץ': חסידות חב"ד ברוסיה הצארית, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"ח קישור למאמר חב"ד בסבך הפוליטיקה הצארית: ביקורת ספר, איליה לוריא, מלחמות ליובאוויץ': חסידות חב"ד ברוסיה הצארית, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"ח