קרנות

קרנות בארץ

שם הקרןשם המלגהתחוםמי זכאי להגישמועד הגשה
משרד החינוךמענק לדוקטורטכל התחומיםמורה שיש לו קביעות בהיקף של חצי משרה ומעלה ואשר הצעת המחקר שלו אושרהאמצע חודש מאי
משרד החינוך
השתתפות בשכר לימודכל התחומיםמורים במכללות הלומדים לתואר שני ושלישיאמצע חודש מאי
משרד החינוך
מעניקים ללימודים אקדמאייםכל התחומיםכל עובד הוראה (כולל עזרה בהגשת בקשות)אמצע חודש מאי
קרן ליידי דייויס

The Lady Davis Fellowship Trust

Post Doctorate  Researchersמדיסציפלינה באוניברסיטה העבריתפוסט-דוקטורט מחו"ל או ישראלים הלומדים בחו"ל.

*שקבלו דוקטורט בחמש השנים האחרונות

**נדיר שיתנו מלגה למועמדים שקבלו את הדוקטורט מאוניברסיטה העברית ורוצים להמשיך מיד עם פוסט-דוקטורט. צריך לצור קשר עם משרדי הקרן.

*** חובה להשיג חסות ממרצה באוניברסיטה העברית.

31 בדצמבר של כל שנה
הקרן הלאומית למדעמענק מחקר אישימדעי הרוח והחברה 

חוקרים בארץ בעלי תואר שלישי באמצעות הרשות למחקר ולפיתוח של מוסדם, או באמצעות גוףמוסדי מקביל, העונים לאחד מן הקריטריונים האלה.

 

חברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ; או חוקרים שיהיו בעלימינוי אקדמי בשנה האקדמית הקרובה במוסדות הרשאים להגיש בקשות.

מועד אחרון להרשמה אמצע אוקטובר

של כל שנה

מכון מופ"תמחקר גישוש

מחקר קבוצתי

מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינארייםסגל מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה.1 בספטמבר של כל שנה
מחקר שנתי (ייעודי)

מחקר קבוצתי

מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינארייםסגל מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה1 בינואר

של כל שנה

סכוליון

קול קורא לדוקטורנט.ית

מלגות מנדל :  הוראה ומחקר

לפוסט דוקטורט

*מלגה ל 3 שנים למחקר + תפקיד מרצה באוניברסיטה העברית בקורס שנתי (2 ש"ש).

קיימת אפשרות לקבלת המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.

מדעי הרוח ויהדות

חברה ותרבות יהודית

חוקרים צעירים מצטיינים שקבלו לא מכבר תואר דוקטור.

* מועמדים שטרם קבלו את התואר יוכלו להתמודד, מותנה בכך שיגישו את עבודת הדוקטור ויקבלו את התואר עד 1 באפריל של השנה הקרובה.

קול קורא בספטמבר

של כל שנה

מלגות לדוקטורנטים
מכון ון ליר בירושלים

The Van Leer Jerusalem Institute

Polonsky Postdoctoral Fellowshipsמדעי הרוח והחברהמלגה לפוסט דוקטורט

יישקלו גם מועמדים ללא דוקטורט בתחומים בהם הדוקטורט אינו תנאי מוקדם להתקדמות בקריירה.

.

ינואר

של כל שנה

אוניברסיטה העברית בירושליםלאה גולדברגמדעי הרוחדוקטורנטים שלב ב' בכל תחומי מדעי הרוח ומכל האוניברסיטאות בארץ.
הקרן הלאומית למדעסיוע בתקציב הוצאה לאור של ספרים שהם פירות של מחקרמדעי הרוחחוקרים בעלי תואר Ph.d . שהם חברי סגל באחד המוסדות הרשאים להגיש בקשות לקרן הלאומית למדע.יהרשמה אמצע יולי

הגשה סוף יול

קרנות בחו"ל

שם הקרןשם מלגהתחוםמי זכאי להגישמועד הגשה
קרן זיכרון לתרבות יהודית

Memorial Foundation for Jewish Culture

International Doctoral Scholarship for Studies Specializing in Jewish Fieldsחינוך יהודי דתית, יהדות וחינוךדוקטורנט לאחר אישור נושא לדוקטורט

הגשת טפסים – 31 אוקטובר

של כל שנה

* שימו לב להנחיות

אישור נושא הדוקטורט עד 1 דצמבר של כל שנה

International Fellowship in Jewish Studiesפרויקט במדעי החברהכל מרצה31 אוקטובר

של כל שנה

* שימו לב להנחיות

קרן רוטשילדמלגות קרן רוטשילד – לצורכי לימודים, השתלמות, או מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ומחקר בחו"לבמדעי הרוח והחברה1.      בעלי תואר שני המבקשים לקבל מלגה ללימודי התואר השלישי יוכלו להציג מועמדותם רק באותם מקרים שתחום הלימודים המבוקש אינו אפשרי בישראל.

2.      בעלי תואר דוקטור יוכלו להציג את מועמדותם בתנאי, שהתואר הוענק להם אחרי נובמבר 2005.

3.      המבקשים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית יידרשו להציג אישורים על כי עבודתם נמסרה לשיפוט לפני יציאתם מהארץ. במהלך שנת 2008 ? 2009 יהיה עליהם להציג אישור כי עבודתם אושרה והם זכאים לתואר דוקטור.

עדיפות תינתן:

1.      למועמדים שמסיימים את לימודי התואר השלישי ומתעתדים לנסוע להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל.

2.      לתלמידי תואר שלישי, הזקוקים לשנת לימודים ומחקר בחו"ל החיונית לצורך השלמת עבודת הדוקטוראט בארץ. עדיפות מיוחדת תינתן לתחומי מדעי הרוח.

אינם יכולים להגיש את מועמדותם:

1.      אנשי סגל בעלי קביעות באוניברסיטה.

2.      תלמידים השוהים, או לומדים כבר בחו"ל.

3.      כאלה המקבלים מעל 25,000$ ממקורות נוספים.

4.      מי שסיים את לימודי התואר השלישי בחו"ל (במקרים מיוחדים בלבד מוכנה הקרן לשקול מועמדות כזו).

5.      מועמדים העוסקים בתחומי ההיסטוריה האירופאית המערבית ונמצאים בשלבים האחרונים של כתיבת הדוקטוראט או בעליPh.D. ושאין להם קביעות באוניברסיטה יגישו מועמדותם למלגות עמיתי הנדיב (מלגות אלה יתפרסמו במהלך השנה. מועד ההגשה ינואר 2008). לא ניתן להגיש מועמדות לשתי הקרנות גם יחד.

בספטמבר של כל שנה
מרכז אוקספורד ללימודי עברית ויהדות

The Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies

Victor and Sylvia Blank Fellowshipהיסטוריה יהודית, ספרות, לשון עברית, מחשבת ישראל

המלגה מעניקה מגורים ללא תשלים ל-5 חודשים

חוקרים מוכרים מכל תחומי לימודי יהדות15 ינואר

של כל שנה

מרכז אוקספורד ללימודי עברית ויהדות

The Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies

Kennedy Leigh Fellowshipהיסטוריה יהודית, ספרות, לשון עברית, מחשבת ישראל

המלגה מעניקה מגורים ללא תשלים + 750 לי"ש לחודש ל-3 חודשים

סופרים ישראלים או חוקרים בעלי פרסומים מוכחים בז'אנר ספרותי או בתחומם.15 ינואר

של כל שנה

מרכז ללימודי יהדות באוניברסיטה הארוורד

Harvard University Center for Jewish Studies

Harry Starr Fellowship in Judaicaמדעי הרוח והחברה הקשורים ללימודי יהדות

(בכל שנה מתפרסם תחום מועדף)

פוסט-דוקטורטדצמבר

של כל שנה

אוניברסיטת ייל

The Program in Judaic Studies at Yale University

Jacob and Hilda Blaustein postdoctoral fellowshipהיסטוריה יהודית של ימי הבינייםפוסט דוקטורט

שקיבלו דוקטורט בשנתיים אחרונות

ינואר

של כל שנה