קרנות

קרנות בארץ

שם הקרן שם המלגה תחום מי זכאי להגיש מועד הגשה
משרד החינוך מענק לדוקטורט כל התחומים מורה שיש לו קביעות בהיקף של חצי משרה ומעלה ואשר הצעת המחקר שלו אושרה אמצע חודש מאי
משרד החינוך
השתתפות בשכר לימוד כל התחומים מורים במכללות הלומדים לתואר שני ושלישי אמצע חודש מאי
משרד החינוך
מעניקים ללימודים אקדמאיים כל התחומים כל עובד הוראה (כולל עזרה בהגשת בקשות) אמצע חודש מאי
קרן ליידי דייויס

The Lady Davis Fellowship Trust

Post Doctorate  Researchers מדיסציפלינה באוניברסיטה העברית פוסט-דוקטורט מחו"ל או ישראלים הלומדים בחו"ל.

*שקבלו דוקטורט בחמש השנים האחרונות

**נדיר שיתנו מלגה למועמדים שקבלו את הדוקטורט מאוניברסיטה העברית ורוצים להמשיך מיד עם פוסט-דוקטורט. צריך לצור קשר עם משרדי הקרן.

*** חובה להשיג חסות ממרצה באוניברסיטה העברית.

31 בדצמבר של כל שנה
הקרן הלאומית למדע מענק מחקר אישי מדעי הרוח והחברה  

חוקרים בארץ בעלי תואר שלישי באמצעות הרשות למחקר ולפיתוח של מוסדם, או באמצעות גוףמוסדי מקביל, העונים לאחד מן הקריטריונים האלה.

 

חברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ; או חוקרים שיהיו בעלימינוי אקדמי בשנה האקדמית הקרובה במוסדות הרשאים להגיש בקשות.

מועד אחרון להרשמה אמצע אוקטובר

של כל שנה

מכון מופ"ת מחקר גישוש

מחקר קבוצתי

מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינאריים סגל מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה. 1 בספטמבר של כל שנה
מחקר שנתי (ייעודי)

מחקר קבוצתי

מחקרים בנושאים רלוונטיים להכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינאריים סגל מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה 1 בינואר

של כל שנה

סכוליון

קול קורא לדוקטורנט.ית

מלגות מנדל :  הוראה ומחקר

לפוסט דוקטורט

*מלגה ל 3 שנים למחקר + תפקיד מרצה באוניברסיטה העברית בקורס שנתי (2 ש"ש).

קיימת אפשרות לקבלת המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.

מדעי הרוח ויהדות

חברה ותרבות יהודית

חוקרים צעירים מצטיינים שקבלו לא מכבר תואר דוקטור.

* מועמדים שטרם קבלו את התואר יוכלו להתמודד, מותנה בכך שיגישו את עבודת הדוקטור ויקבלו את התואר עד 1 באפריל של השנה הקרובה.

קול קורא בספטמבר

של כל שנה

מלגות לדוקטורנטים
מכון ון ליר בירושלים

The Van Leer Jerusalem Institute

Polonsky Postdoctoral Fellowships מדעי הרוח והחברה מלגה לפוסט דוקטורט

יישקלו גם מועמדים ללא דוקטורט בתחומים בהם הדוקטורט אינו תנאי מוקדם להתקדמות בקריירה.

.

ינואר

של כל שנה

אוניברסיטה העברית בירושלים לאה גולדברג מדעי הרוח דוקטורנטים שלב ב' בכל תחומי מדעי הרוח ומכל האוניברסיטאות בארץ.
הקרן הלאומית למדע סיוע בתקציב הוצאה לאור של ספרים שהם פירות של מחקר מדעי הרוח חוקרים בעלי תואר Ph.d . שהם חברי סגל באחד המוסדות הרשאים להגיש בקשות לקרן הלאומית למדע. יהרשמה אמצע יולי

הגשה סוף יול

קרנות בחו"ל

שם הקרן שם מלגה תחום מי זכאי להגיש מועד הגשה
קרן זיכרון לתרבות יהודית

Memorial Foundation for Jewish Culture

International Doctoral Scholarship for Studies Specializing in Jewish Fields חינוך יהודי דתית, יהדות וחינוך דוקטורנט לאחר אישור נושא לדוקטורט

הגשת טפסים – 31 אוקטובר

של כל שנה

* שימו לב להנחיות

אישור נושא הדוקטורט עד 1 דצמבר של כל שנה

International Fellowship in Jewish Studies פרויקט במדעי החברה כל מרצה 31 אוקטובר

של כל שנה

* שימו לב להנחיות

קרן רוטשילד מלגות קרן רוטשילד – לצורכי לימודים, השתלמות, או מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ומחקר בחו"ל במדעי הרוח והחברה 1.      בעלי תואר שני המבקשים לקבל מלגה ללימודי התואר השלישי יוכלו להציג מועמדותם רק באותם מקרים שתחום הלימודים המבוקש אינו אפשרי בישראל.

2.      בעלי תואר דוקטור יוכלו להציג את מועמדותם בתנאי, שהתואר הוענק להם אחרי נובמבר 2005.

3.      המבקשים לצאת להשתלמות בתר-דוקטורית יידרשו להציג אישורים על כי עבודתם נמסרה לשיפוט לפני יציאתם מהארץ. במהלך שנת 2008 ? 2009 יהיה עליהם להציג אישור כי עבודתם אושרה והם זכאים לתואר דוקטור.

עדיפות תינתן:

1.      למועמדים שמסיימים את לימודי התואר השלישי ומתעתדים לנסוע להשתלמות בתר-דוקטורית בחו"ל.

2.      לתלמידי תואר שלישי, הזקוקים לשנת לימודים ומחקר בחו"ל החיונית לצורך השלמת עבודת הדוקטוראט בארץ. עדיפות מיוחדת תינתן לתחומי מדעי הרוח.

אינם יכולים להגיש את מועמדותם:

1.      אנשי סגל בעלי קביעות באוניברסיטה.

2.      תלמידים השוהים, או לומדים כבר בחו"ל.

3.      כאלה המקבלים מעל 25,000$ ממקורות נוספים.

4.      מי שסיים את לימודי התואר השלישי בחו"ל (במקרים מיוחדים בלבד מוכנה הקרן לשקול מועמדות כזו).

5.      מועמדים העוסקים בתחומי ההיסטוריה האירופאית המערבית ונמצאים בשלבים האחרונים של כתיבת הדוקטוראט או בעליPh.D. ושאין להם קביעות באוניברסיטה יגישו מועמדותם למלגות עמיתי הנדיב (מלגות אלה יתפרסמו במהלך השנה. מועד ההגשה ינואר 2008). לא ניתן להגיש מועמדות לשתי הקרנות גם יחד.

בספטמבר של כל שנה
מרכז אוקספורד ללימודי עברית ויהדות

The Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies

Victor and Sylvia Blank Fellowship היסטוריה יהודית, ספרות, לשון עברית, מחשבת ישראל

המלגה מעניקה מגורים ללא תשלים ל-5 חודשים

חוקרים מוכרים מכל תחומי לימודי יהדות 15 ינואר

של כל שנה

מרכז אוקספורד ללימודי עברית ויהדות

The Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies

Kennedy Leigh Fellowship היסטוריה יהודית, ספרות, לשון עברית, מחשבת ישראל

המלגה מעניקה מגורים ללא תשלים + 750 לי"ש לחודש ל-3 חודשים

סופרים ישראלים או חוקרים בעלי פרסומים מוכחים בז'אנר ספרותי או בתחומם. 15 ינואר

של כל שנה

מרכז ללימודי יהדות באוניברסיטה הארוורד

Harvard University Center for Jewish Studies

Harry Starr Fellowship in Judaica מדעי הרוח והחברה הקשורים ללימודי יהדות

(בכל שנה מתפרסם תחום מועדף)

פוסט-דוקטורט דצמבר

של כל שנה

אוניברסיטת ייל

The Program in Judaic Studies at Yale University

Jacob and Hilda Blaustein postdoctoral fellowship היסטוריה יהודית של ימי הביניים פוסט דוקטורט

שקיבלו דוקטורט בשנתיים אחרונות

ינואר

של כל שנה