רשימת כתבי עת

 • ארץ ישראל-מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה
 • חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה
 • מחקרי יהודה ושומרון
 • מכמנים
 • מתקופת האבן
 • קדמוניות
 • במעבה ההר
 • עתיקות
 • ירושלים וארץ ישראל

English

 • McGill-Queen's Azrieli institute Series in Israel Studies
 • אופקים בגיאוגרפיה
 • הרשת הגאוגרפית (אלקטרוני)
 • יער
 • אקולוגיה וסביבה
 • תכנון

English

 • Journal of Science Teaching
 • Science & Education
 • Science Education
 • International Journal of Science Education
 • על"ה – עלון למורי המתמטיקה – הוראת המתמטיקה
 • מספר חזק 2000 – הוראת המתמטיקה
 • מחקר ועיון בחינוך מתמטי (התחיל ב)2014- הוראת המתמטיקה
 • מחקר ועיון בחינוך מתמטי (התחיל ב)2014- חינוך מתמטי
 • דפים לחקר תקופת השואה
 • היסטוריה – כ"ע של החברה ההיסטורית הישראלית
 • זמנים
 • טבור
 • יד ושם: קבץ מחקרים
 • ילקוט מורשת
 • ישראל
 • מלח הארץ
 • עיונים בתקומת ישראל
 • עלי זית וחרב
 • ציון
 • קתדרה
 • המזרח החדש
 • היספניה יודאיקה
 • מגילות
 • The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies 
 • ג'מאעה
 • הגות – חינוך יהודי
 • ישראלים – חקר ישראל והציונות
 • JSIJ – כתב עת למדעי היהדות (אלקטרוני)
 • אוקימתא (אלקטרוני)
 • אקדמות
 • בדד
 • דעת
 • זהויות (אלקטרוני)
 • חמדעת
 • ידע עם
 • מדעי היהדות
 • מועד
 • מורשת ישראל
 • מורשת ישראל
 • מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
 • מים מדליו
 • מכלול
 • מסכת
 • נטועים
 • סידרא
 • קבץ על יד
 • תעודה
 • תרביץ
 • היספניה יודאיקה
 • מגילות
 • חקר החברה החרדית
 • מחקרי גבעה
 • קבלה – יהדות – מחש"י
 • דרך אגדה – יהדות – תושב"ע
 • גנזי קדם – יהדות – תושב"ע
 • אלפיים ועוד- יהדות – תרבות ישראל
 • שנתון המשפט העברי- יהדות משפט עברי
 • שערי משפט – יהדות משפט עברי
 • איל פריזינטי- יהדות ספרד
 • תימא – יהדות תימן
 • אורשת- יהדות, חברה, חינוך
 • אב"א- יהודי התפוצות
 • איטליה- יהודי התפוצות
 • פעמים- יהודי התפוצות
 • גלעד- יהודי פולין

English

 • Journal of Jewish Studies
 • The Jewish Quarterly Review
 • AJSreview
 • Annual of Rabbinic Judaism
 • Ashkenaz
 • Speculum
 • European Journal of Jewish Studies
 • Hebrew Studies
 • HTR
 • HUCA
 • JBL
 • JEWISH HISTORY
 • Jewish Law Annual
 • JLAS
 • Journal of Jewish Thought and Philosophy
 • Journal of Medieval History
 • Journal of Medieval Religion
 • Journal of Religion
 • Journal of the History of Ideas
 • JSIJ
 • JSJ
 • JSQ
 • JThS
 • MAIMONIDEAN STUDIES
 • Modern Judaism
 • PAAJR
 • Prooftexts
 • REJ
 • Renaissance Quarterly
 • Review of Rabbinic Judaism
 • RQ
 • Sixteenth Century Journal
 • JAJ
 • IGGERET – NAPH
 • McGill-Queen's Azrieli institute Series in Israel Studies
 • בלשנות עברית
 • חלקת לשון
 • לשוננו
 • אוריינות ושפה
 • מחקרים בלשון
 • מסורות – מחקרים במסורות הלשון ולשונות היהודים
 • עיונים בשפה וחברה
 • כרמלים – לשון עברית
 • בית מקרא
 • מגדים
 • שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום

English

 • Journal of Biblical Literature 
 • בקורת ופרשנות- ספרות
 • דפים למחקר בספרות- ספרות
 • מראה- ספרות
 • בין השורות – ספרות ילדים
 • אות- ספרות עברית
 • מחקרי ירושלים בספרות עברית – ספרות עברית
 • מכאן- ספרות עברית
 • עולם קטן – ספרות עברית
 • עיונים בספרות ילדים- ספרות עברית

English

 • IGGERET – NAPH
 • McGill-Queen's Azrieli institute Series in Israel Studies
 • מחברות לפילוסופיה קונטיננטלית
 • עיון: רבעון פילוסופי
 • דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 • במעגלי חינוך (אלקטרוני)
 • גילוי דעת
 • דארנא
 • דברים
 • דור לדור: קבצים לחקר החנוך
 • דפים (בהוצאת מכון מופ"ת)
 • דרך אפרתה
 • הוראה באקדמיה
 • החינוך וסביבו
 • זמן חינוך
 • כעת
 • מעוף ומעשה
 • עיונים בחינוך
 • רב גוונים (המשך של "עיון ומחקר בהכשרת מורים)"
 • שאנן
 • הייעוץ החינוכי
 • בין המילים (אלקטרוני)
 • מחקרי גבעה
 • שפה ומוח
 • הגות – חינוך יהודי
 • חוקרים @ הגיל הרך (אלקטרוני)- חינוך בגיל הרך
 • סחי"ש – סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב- חינוך מיוחד
 • ד"ש ברש"ת- חינוך מיוחד – הפרעות בתקשורת
 • טיפול באמנויות (אלקטרוני) 
 • מגמות – חינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה
 • חוקרים@החינוך המיוחד

English

 • International Journal of Educational Research
 • The Journal of Education
 • טיפול באמנות המרחב הציבורי
 • סוגיות חברתיות בישראל
 • תיאוריה וביקורת
 • תרבות דמוקרטית
 • חברה ורווחה
 • מפגש לעבודה חינוכית
 • ביטחון סוציאלי
 • חקר החברה החרדית
 • ג'אמעה- מדעי החינוך והחברה
 • חידושים בניהול 
 • הרבעון לחקר אירגונים וניהול המשאב האנושי- ניהול ארגוני
 • עיונים במינהל ובארגון החינוך- ניהול חינוכי
 • מארג
 • מקבץ
 • שיחות
 • מסגרות מדיה
 • קשר
 • הומור מקוון (אלקטרוני) – חקר ההומור
 • מידעת (אלקטרוני) – ספרנות
 • עלי ספר – ספרנות
 • Al-Karmil – الكرمل – שפה וספרות ערבית
 • מוזה – מדעי הרוח