מאמרים

מאמרים

2013 ארץ ישראל בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז קישור למאמר
2010 ארץ ישראל ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית קישור למאמר
2012 ארץ ישראל למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה קישור למאמר
2012 ארץ ישראל לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 1860-1840: בחינה מחודשת לאור ניתוח מקורות התקופה וכתובות הקדשה קישור למאמר
2016 ארץ ישראל יסוד שבתפארת – תפארת ישראל ואופיו עד מלחמת העצמאות קישור למאמר
2017 ארץ ישראל בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז קישור למאמר
2012 ארץ ישראל מאה שנות פעילות כולל ורשה בירושלים העתיקה קישור למאמר