רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2021 ארץ ישראל The Penitents קישור למאמר The Penitents
2021 ארץ ישראל כדי למות בירושלים קישור למאמר כדי למות בירושלים
2022 ארכיאולוגיה כאן תקום השכונה שלנו: השכונה שלא קמה ממזרח לירושלים בתקופת המנדט הבריטי קישור למאמר כאן תקום השכונה שלנו: השכונה שלא קמה ממזרח לירושלים בתקופת המנדט הבריטי
2022 ארץ ישראל ובעלותם על הר הזיתים קישור למאמר ובעלותם על הר הזיתים
2013 ארץ ישראל בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז קישור למאמר בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז
2010 ארץ ישראל ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית קישור למאמר ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית
2012 ארץ ישראל למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה קישור למאמר למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה
2012 ארץ ישראל לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 1860-1840: בחינה מחודשת לאור ניתוח מקורות התקופה וכתובות הקדשה קישור למאמר לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 1860-1840: בחינה מחודשת לאור ניתוח מקורות התקופה וכתובות הקדשה
2016 ארץ ישראל יסוד שבתפארת – תפארת ישראל ואופיו עד מלחמת העצמאות קישור למאמר יסוד שבתפארת – תפארת ישראל ואופיו עד מלחמת העצמאות
2017 ארץ ישראל בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז קישור למאמר בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז
2012 ארץ ישראל מאה שנות פעילות כולל ורשה בירושלים העתיקה קישור למאמר מאה שנות פעילות כולל ורשה בירושלים העתיקה