תוספות רמב"ן

פרופ' יוסף עופר

ופרופ' יהונתן יעקבס

ספר זה מציג כשלוש מאות קטעים שהוסיף ר' משה בן נחמן (רמב"ן) לפירושו לתורה בעלותו לארץ ישראל בסוף ימיו. קטעי התוספת זוהו על פי רשימות עדכון ששלח רמב"ן עצמו ושלחו אחרים אל ארצות הגולה, וכן על בסיס בדיקה השוואתית מקיפה של כל כתבי-היד של פירוש רמב"ן לתורה המצויים כיום בעולם (כחמישים במספר). בראש הספר בא מבוא מקיף הדן בתופעת התוספות ובניתוח הממצאים מכתבי-היד וסוקר את הסיבות והמניעים לתוספות. עיקרו של הספר הוא הדיונים הפרשניים המפורטים בכל קטע וקטע, שמטרתם לבאר את מניעיו של רמב"ן בעת שהוסיף על כתיבתו הראשונה. בספר עצמו – וכן באתר במרשתת המלווה אותו – מוצגים הנתונים המפורטים על קטעי התוספת והעדויות להם ברשימות התוספות ובכתבי-היד. מודעוּת של לומדי הפירוש לשלבי הגיבוש של הפירוש בכללו ושל כל קטע בפני עצמו מוסיפה ממד חדש לעיון הפרשני, ויש בה תרומה משמעותית להבנת דרכו של רמב"ן, לפתרון קשיים בדבריו ולהבהרת כוונתו. על כן הספר מהווה כלי עזר רב חשיבות לחוקרי רמב"ן, ללומדי תורתו ולאוהביה.הספר יוצא לאור במסגרת אשכולות – סדרת מחקרים במדעי היהדות היוצאים לאור ביזמת רשות המחקר של המכללה האקדמית הרצוג, בשיתוף עם האיגוד העולמי למדעי היהדות.

מהדורה חדשה ומורחבת יצאה לאור בתשפ"ב. במהדורה שנייה זו נוספו קטעי תוספות חדשים, הוכנסו תיקונים ועודכנו פרטים שונים. ניתן להוריד את קטעי התוספת בדף זה. 

ביקורות

כנסים